Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Давидюк О.О.
здобувач Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #23 78
Давискиба І.В.
магістр Головне управління ДФС України у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #36 5094
Демчак Р.Є.
канд. наук з держ. упр. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #26 74
Демченко Олександр Вікторович
викладач Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна
№1 (5), 2016, #17 64
Денисюк О.М.
д-р екон. наук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна
№3 (3), 2015, #3 1497
Деркач Анна Олегівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #2 18
Дерій Жанна Володимирівна
д-р екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #1 3911
№4 (4), 2015, #6 88
№1 (5), 2016, #3 92
№2 (6), 2016, #1 75
№3 (7), 2016, #9 84
Довгінка Єлизавета Олександрівна
студентка Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #14 78
Дорош Тарас Степанович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (4), 2015, #1 288
№4 (8), 2016, #15 120
Драбікова Єлена
канд. екон. наук Технічний університет, м. Кошіце, Словаччина
№2 (6), 2016, #47 68
Дубина Максим Вікторович
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #4 470
№2 (2), 2015, #28 2532
№3 (3), 2015, #33 635
№4 (4), 2015, #38 84
№1 (5), 2016, #25 73
№2 (6), 2016, #37 75
№3 (7), 2016, #23 92
№4 (8), 2016, #6 76
№1 (9), 2017, #12 23
№2 (10), 2017, #3 13
Дубницький В.І.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 348
Дубовіцька Ленка
інженер Центрально-Європейський університет, м Скаліца, Словаччина
№3 (3), 2015, #10 270
№1 (5), 2016, #1 88
Дітковська Марина Юріївна
канд. наук з держ. упр. доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #28 908
№2 (2), 2015, #38 404
№3 (3), 2015, #29 315
№4 (8), 2016, #5 82
№4 (4), 2015, #57 52
Дітріх І.В.
канд. хім. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #9 1923