Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Давидюк О.О.
здобувач Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #23 102
Давискиба І.В.
магістр Головне управління ДФС України у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #36 5536
Демчак Р.Є.
канд. наук з держ. упр. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #26 103
Демченко Олександр Вікторович
викладач Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна
№1 (5), 2016, #17 85
Денисюк О.М.
д-р екон. наук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна
№3 (3), 2015, #3 1757
Деркач Анна Олегівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #2 46
Дерій Жанна Володимирівна
д-р екон. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #1 4281
№4 (4), 2015, #6 113
№1 (5), 2016, #3 120
№2 (6), 2016, #1 98
№3 (7), 2016, #9 108
№3 (11), 2017, #5 1
Довгінка Єлизавета Олександрівна
студентка Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #14 108
Долгополов Михайло Григорович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (11), 2017, #13 2
Дорош Тарас Степанович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (4), 2015, #1 352
№4 (8), 2016, #15 181
Драбікова Єлена
канд. екон. наук Технічний університет, м. Кошіце, Словаччина
№2 (6), 2016, #47 94
Дубина Максим Вікторович
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #4 514
№2 (2), 2015, #28 2933
№3 (3), 2015, #33 714
№4 (4), 2015, #38 112
№1 (5), 2016, #25 101
№2 (6), 2016, #37 103
№3 (7), 2016, #23 122
№4 (8), 2016, #6 108
№1 (9), 2017, #12 54
№2 (10), 2017, #3 35
№3 (11), 2017, #15 1
Дубина Петро Вікторович
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (11), 2017, #17 3
Дубницький В.І.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 391
Дубовіцька Ленка
інженер Центрально-Європейський університет, м Скаліца, Словаччина
№3 (3), 2015, #10 310
№1 (5), 2016, #1 117
Дітковська Марина Юріївна
канд. наук з держ. упр. доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #28 975
№2 (2), 2015, #38 458
№3 (3), 2015, #29 351
№4 (8), 2016, #5 111
№4 (4), 2015, #57 79
Дітріх І.В.
канд. хім. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #9 2015