Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Давидюк О.О.
здобувач Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #23 128
Давискиба І.В.
магістр Головне управління ДФС України у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #36 5886
Демчак Р.Є.
канд. наук з держ. упр. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #26 133
Демченко Олександр Вікторович
викладач Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна
№1 (5), 2016, #17 118
Денисюк О.М.
д-р екон. наук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна
№3 (3), 2015, #3 2036
Деркач Анна Олегівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #2 79
Дерій Жанна Володимирівна
д-р екон. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #1 4639
№4 (4), 2015, #6 139
№1 (5), 2016, #3 154
№2 (6), 2016, #1 127
№3 (7), 2016, #9 126
№3 (11), 2017, #5 78
Довгінка Єлизавета Олександрівна
студентка Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #14 136
Долгополов Михайло Григорович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (11), 2017, #13 26
Дорош Тарас Степанович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (4), 2015, #1 386
№4 (8), 2016, #15 210
Драбікова Єлена
канд. екон. наук Технічний університет, м. Кошіце, Словаччина
№2 (6), 2016, #47 118
Дубина Максим Вікторович
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #4 546
№2 (2), 2015, #28 3311
№3 (3), 2015, #33 798
№4 (4), 2015, #38 143
№1 (5), 2016, #25 126
№2 (6), 2016, #37 127
№3 (7), 2016, #23 146
№4 (8), 2016, #6 139
№1 (9), 2017, #12 95
№2 (10), 2017, #3 59
№3 (11), 2017, #15 72
№4 (12), 2017, #17 28
Дубина Петро Вікторович
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (11), 2017, #17 82
№4 (12), 2017, #17 28
Дубницький В.І.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 433
Дубовіцька Ленка
інженер Центрально-Європейський університет, м Скаліца, Словаччина
№3 (3), 2015, #10 347
№1 (5), 2016, #1 140
Дітковська Марина Юріївна
канд. наук з держ. упр. доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #28 1028
№2 (2), 2015, #38 529
№3 (3), 2015, #29 390
№4 (8), 2016, #5 139
№4 (4), 2015, #57 108
№4 (12), 2017, #8 61
Дітріх І.В.
канд. хім. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #9 2216