Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Давидюк О.О.
здобувач Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #23 115
Давискиба І.В.
магістр Головне управління ДФС України у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #36 5694
Демчак Р.Є.
канд. наук з держ. упр. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #26 117
Демченко Олександр Вікторович
викладач Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна
№1 (5), 2016, #17 99
Денисюк О.М.
д-р екон. наук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна
№3 (3), 2015, #3 1930
Деркач Анна Олегівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #2 61
Дерій Жанна Володимирівна
д-р екон. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #1 4462
№4 (4), 2015, #6 126
№1 (5), 2016, #3 136
№2 (6), 2016, #1 111
№3 (7), 2016, #9 117
№3 (11), 2017, #5 24
Довгінка Єлизавета Олександрівна
студентка Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #14 123
Долгополов Михайло Григорович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (11), 2017, #13 18
Дорош Тарас Степанович
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (4), 2015, #1 368
№4 (8), 2016, #15 195
Драбікова Єлена
канд. екон. наук Технічний університет, м. Кошіце, Словаччина
№2 (6), 2016, #47 103
Дубина Максим Вікторович
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #4 530
№2 (2), 2015, #28 3148
№3 (3), 2015, #33 757
№4 (4), 2015, #38 125
№1 (5), 2016, #25 111
№2 (6), 2016, #37 117
№3 (7), 2016, #23 134
№4 (8), 2016, #6 123
№1 (9), 2017, #12 74
№2 (10), 2017, #3 46
№3 (11), 2017, #15 20
№4 (12), 2017, #17 9
Дубина Петро Вікторович
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (11), 2017, #17 33
№4 (12), 2017, #17 9
Дубницький В.І.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 411
Дубовіцька Ленка
інженер Центрально-Європейський університет, м Скаліца, Словаччина
№3 (3), 2015, #10 327
№1 (5), 2016, #1 128
Дітковська Марина Юріївна
канд. наук з держ. упр. доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #28 1002
№2 (2), 2015, #38 482
№3 (3), 2015, #29 373
№4 (8), 2016, #5 127
№4 (4), 2015, #57 93
№4 (12), 2017, #8 6
Дітріх І.В.
канд. хім. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #9 2066