Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Калабухова Світлана Вікторівна
канд. екон. наук професор Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #16 141
Каленченко Т.С.
магістрант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #48 134
Кальченко Ольга Миколаївна
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #31 2628
№1 (5), 2016, #26 125
№2 (6), 2016, #40 254
№1 (9), 2017, #13 59
№4 (12), 2017, #16 39
Калінеску Тетяна Василівна
д-р екон. наук Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№3 (7), 2016, #1 139
Кириченко О.П.
канд. екон. наук Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна
№2 (2), 2015, #13 516
Кичко Ірина Іванівна
д-р екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #7 692
№1 (5), 2016, #4 134
№2 (6), 2016, #2 111
№3 (7), 2016, #21 134
№1 (9), 2017, #1 81
№2 (10), 2017, #1 69
Коваленко Катерина Олександрівна
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #23 209
№2 (6), 2016, #37 127
Коваленко Л.О.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #1 585
Коваленко Ю.М.
канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№1 (1), 2015, #18 1226
Ковшун Наталія Едуардівна
канд. екон. наук професор Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
№3 (11), 2017, #8 46
Ковінько Дарія Миколаївна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #21 64
Кожухова Т.В.
канд. екон. наук Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #5 1644
Козар В.В.
аспірантка Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№4 (4), 2015, #13 110
Козинець Юлія Вікторівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #8 78
Козлянченко Олена Михайлівна
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #14 133
Колтунович Олександр Сергійович
канд. екон. наук
№3 (11), 2017, #1 75
№4 (12), 2017, #12 28
Колівешко Олександр Михайлович
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #44 413
№4 (8), 2016, #20 118
Комірна В.В.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 433
Конакова Катерина Миколаївна
аспірант Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна
№4 (12), 2017, #4 29
Кондратьєва В.Є.
директор ТОВ «Аудиторська компанія “Міжнародні стандарти”», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #50 139
Коновал В.В.
аспірант Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
№1 (1), 2015, #13 5593
Коноваленко Дмитро Валерійович
наук. співроб. Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№3 (11), 2017, #23 101
Корзун Анна Вадимівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #12 138
Корогод І.В.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #46 1547
Король С.В.
здобувач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (4), 2015, #33 121
Король Світлана Яківна
канд. екон. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№1 (5), 2016, #33 114
Косач І.А.
канд. екон. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #6 797
Котляревський Ярослав Вікторович
д-р екон. наук заступник директора з науково-організаційної роботи Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№3 (11), 2017, #6 80
Кравець Валерій Олександрович
студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (6), 2016, #20 136
Кравченко М.В.
д-р наук з держ. упр. Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№2 (2), 2015, #35 699
Краснодемська О.А.
методист Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #30 131
Красноруцький О.О.
д-р екон. наук Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна
№4 (4), 2015, #5 210
Краснянська Юлія Валеріївна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #20 75
№3 (11), 2017, #16 80
№4 (12), 2017, #9 26
Крупка М.І.
д-р екон. наук Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
№4 (4), 2015, #7 143
Крюкова І.О.
д-р екон. наук Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№2 (2), 2015, #27 1930
Куйбіда Степан Васильович
аспірант Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна
№4 (12), 2017, #2 25
Кулич Я.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #10 6041
Кулієва Д.С.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #22 1540
Курочка Вікторія Олександрівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (8), 2016, #2 134
Куфаєва Вероніка Володимирівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #39 187
Куценко Віра Іванівна
д-р екон. наук ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #4 126
№3 (7), 2016, #17 119
№4 (8), 2016, #8 132