Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Калабухова Світлана Вікторівна
канд. екон. наук професор Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #16 84
Каленченко Т.С.
магістрант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #48 81
Кальченко Ольга Миколаївна
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #31 2185
№1 (5), 2016, #26 74
№2 (6), 2016, #40 61
№1 (9), 2017, #13 15
Калінеску Тетяна Василівна
д-р екон. наук Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№3 (7), 2016, #1 88
Кириченко О.П.
канд. екон. наук Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна
№2 (2), 2015, #13 368
Кичко Ірина Іванівна
д-р екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #7 593
№1 (5), 2016, #4 85
№2 (6), 2016, #2 67
№3 (7), 2016, #21 79
№1 (9), 2017, #1 17
№2 (10), 2017, #1 18
Коваленко Катерина Олександрівна
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #23 121
№2 (6), 2016, #37 75
Коваленко Л.О.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #1 417
Коваленко Ю.М.
канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№1 (1), 2015, #18 1032
Ковінько Дарія Миколаївна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #21 17
Кожухова Т.В.
канд. екон. наук Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #5 1198
Козар В.В.
аспірантка Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№4 (4), 2015, #13 57
Козинець Юлія Вікторівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #8 15
Козлянченко Олена Михайлівна
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #14 82
Колівешко Олександр Михайлович
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #44 299
№4 (8), 2016, #20 61
Комірна В.В.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 348
Кондратьєва В.Є.
директор ТОВ «Аудиторська компанія “Міжнародні стандарти”», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #50 78
Коновал В.В.
аспірант Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
№1 (1), 2015, #13 4318
Корзун Анна Вадимівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #12 83
Корогод І.В.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #46 1159
Король С.В.
здобувач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (4), 2015, #33 66
Король Світлана Яківна
канд. екон. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№1 (5), 2016, #33 63
Косач І.А.
канд. екон. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #6 566
Кравець Валерій Олександрович
студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (6), 2016, #20 71
Кравченко М.В.
д-р наук з держ. упр. Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№2 (2), 2015, #35 617
Краснодемська О.А.
методист Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #30 72
Красноруцький О.О.
д-р екон. наук Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна
№4 (4), 2015, #5 144
Краснянська Юлія Валеріївна
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #20 18
Крупка М.І.
д-р екон. наук Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
№4 (4), 2015, #7 79
Крюкова І.О.
д-р екон. наук Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№2 (2), 2015, #27 1628
Кулич Я.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #10 4632
Кулієва Д.С.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #22 1264
Курочка Вікторія Олександрівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (8), 2016, #2 76
Куфаєва Вероніка Володимирівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #39 76
Куценко Віра Іванівна
д-р екон. наук ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #4 79
№3 (7), 2016, #17 72
№4 (8), 2016, #8 75