Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Калабухова Світлана Вікторівна
канд. екон. наук професор Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #16 113
Каленченко Т.С.
магістрант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #48 104
Кальченко Ольга Миколаївна
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #31 2430
№1 (5), 2016, #26 101
№2 (6), 2016, #40 171
№1 (9), 2017, #13 33
Калінеску Тетяна Василівна
д-р екон. наук Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№3 (7), 2016, #1 112
Кириченко О.П.
канд. екон. наук Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна
№2 (2), 2015, #13 428
Кичко Ірина Іванівна
д-р екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #7 641
№1 (5), 2016, #4 112
№2 (6), 2016, #2 86
№3 (7), 2016, #21 105
№1 (9), 2017, #1 40
№2 (10), 2017, #1 42
Коваленко Катерина Олександрівна
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #23 174
№2 (6), 2016, #37 103
Коваленко Л.О.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #1 516
Коваленко Ю.М.
канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№1 (1), 2015, #18 1131
Ковшун Наталія Едуардівна
канд. екон. наук професор Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
№3 (11), 2017, #8 1
Ковінько Дарія Миколаївна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #21 39
Кожухова Т.В.
канд. екон. наук Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #5 1416
Козар В.В.
аспірантка Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№4 (4), 2015, #13 81
Козинець Юлія Вікторівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #8 41
Козлянченко Олена Михайлівна
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #14 113
Колтунович Олександр Сергійович
канд. екон. наук
№3 (11), 2017, #1 0
Колівешко Олександр Михайлович
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #44 345
№4 (8), 2016, #20 89
Комірна В.В.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 391
Кондратьєва В.Є.
директор ТОВ «Аудиторська компанія “Міжнародні стандарти”», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #50 106
Коновал В.В.
аспірант Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
№1 (1), 2015, #13 4936
Коноваленко Дмитро Валерійович
наук. співроб. Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№3 (11), 2017, #23 1
Корзун Анна Вадимівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #12 109
Корогод І.В.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #46 1338
Король С.В.
здобувач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (4), 2015, #33 92
Король Світлана Яківна
канд. екон. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№1 (5), 2016, #33 87
Косач І.А.
канд. екон. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #6 709
Котляревський Ярослав Вікторович
д-р екон. наук заступник директора з науково-організаційної роботи Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№3 (11), 2017, #6 3
Кравець Валерій Олександрович
студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (6), 2016, #20 105
Кравченко М.В.
д-р наук з держ. упр. Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№2 (2), 2015, #35 649
Краснодемська О.А.
методист Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #30 103
Красноруцький О.О.
д-р екон. наук Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна
№4 (4), 2015, #5 169
Краснянська Юлія Валеріївна
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #20 42
№3 (11), 2017, #16 3
Крупка М.І.
д-р екон. наук Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
№4 (4), 2015, #7 106
Крюкова І.О.
д-р екон. наук Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№2 (2), 2015, #27 1777
Кулич Я.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #10 5412
Кулієва Д.С.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #22 1377
Курочка Вікторія Олександрівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (8), 2016, #2 106
Куфаєва Вероніка Володимирівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #39 162
Куценко Віра Іванівна
д-р екон. наук ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #4 103
№3 (7), 2016, #17 93
№4 (8), 2016, #8 101