Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Калабухова Світлана Вікторівна
канд. екон. наук професор Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна
№4 (8), 2016, #16 93
Каленченко Т.С.
магістрант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #48 90
Кальченко Ольга Миколаївна
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #31 2274
№1 (5), 2016, #26 87
№2 (6), 2016, #40 90
№1 (9), 2017, #13 23
Калінеску Тетяна Василівна
д-р екон. наук Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№3 (7), 2016, #1 99
Кириченко О.П.
канд. екон. наук Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна
№2 (2), 2015, #13 397
Кичко Ірина Іванівна
д-р екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #7 610
№1 (5), 2016, #4 98
№2 (6), 2016, #2 75
№3 (7), 2016, #21 91
№1 (9), 2017, #1 28
№2 (10), 2017, #1 28
Коваленко Катерина Олександрівна
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #23 147
№2 (6), 2016, #37 88
Коваленко Л.О.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #1 456
Коваленко Ю.М.
канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№1 (1), 2015, #18 1066
Ковінько Дарія Миколаївна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #21 25
Кожухова Т.В.
канд. екон. наук Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Україна
№2 (2), 2015, #5 1304
Козар В.В.
аспірантка Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна
№4 (4), 2015, #13 68
Козинець Юлія Вікторівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #8 24
Козлянченко Олена Михайлівна
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (5), 2016, #14 96
Колівешко Олександр Михайлович
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #44 321
№4 (8), 2016, #20 72
Комірна В.В.
д-р екон. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (3), 2015, #4 371
Кондратьєва В.Є.
директор ТОВ «Аудиторська компанія “Міжнародні стандарти”», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #50 93
Коновал В.В.
аспірант Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
№1 (1), 2015, #13 4545
Корзун Анна Вадимівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #12 98
Корогод І.В.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (3), 2015, #46 1248
Король С.В.
здобувач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (4), 2015, #33 78
Король Світлана Яківна
канд. екон. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№1 (5), 2016, #33 73
Косач І.А.
канд. екон. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #6 599
Кравець Валерій Олександрович
студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (6), 2016, #20 85
Кравченко М.В.
д-р наук з держ. упр. Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№2 (2), 2015, #35 630
Краснодемська О.А.
методист Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
№4 (4), 2015, #30 86
Красноруцький О.О.
д-р екон. наук Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна
№4 (4), 2015, #5 157
Краснянська Юлія Валеріївна
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (10), 2017, #20 29
Крупка М.І.
д-р екон. наук Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
№4 (4), 2015, #7 93
Крюкова І.О.
д-р екон. наук Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
№2 (2), 2015, #27 1671
Кулич Я.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (1), 2015, #10 4933
Кулієва Д.С.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (2), 2015, #22 1308
Курочка Вікторія Олександрівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (8), 2016, #2 91
Куфаєва Вероніка Володимирівна
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (6), 2016, #39 103
Куценко Віра Іванівна
д-р екон. наук ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна
№4 (4), 2015, #4 89
№3 (7), 2016, #17 82
№4 (8), 2016, #8 84