Проблеми і перспективи економіки та управління – науковий журнал,

в якому  висвітлюються актуальні питання розвитку національної економіки,

функціонування суб’єктів  господарської діяльності.

Науковий журнал внесено до переліку наукових фахових видань України,

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 р.

№ 612, відповідно до якого журналу надано категорію «Б».

 

Історія видання вже налічує більше 20 років.

1996-1998  -  Вісник Чернігівського технологічного інституту: збірник.

1999-2005  -  Вісник Чернігівського державного технологічного університету:

 науковий збірник. Свідоцтво про  державну реєстрацію КВ № 1712.

2005-2015  -  Вісник Чернігівського державного технологічного університету.

Серія «Економічні науки»: науковий  збірник. 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14995- 3967   ПР від 05.03.2009 р.

2015 - теп. час - Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал.

Свідоцтво про державну  реєстрацію КВ № 21189-10989 ПР від 03.02.2015.

ISSN 2519-4828 (ONLINE) ISSN 2411-5215 (PRINT)

 

Періодичність видання - 4 рази на рік.

Мова статей: українська, російська, англійська.

Географія авторів: необмежена.

Фахова реєстрація: Наказ МОНУ № 1021 від 07.10.2015 р. (від 28.12.2017 р. № 1714)

 

Метою наукового журналу «Проблеми і перспективи економіки та

управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень 

вітчизняних та закордонних учених у сфері розвитку національної

економіки, функціонування суб’єктів господарської діяльності.

 

 

 Для досягнення окресленої мети сформульовано базові завдання

випуску наукового  журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління»:

– надання можливості дослідникам висвітлювати власні результати наукових

   економічних досліджень;

– забезпечення відкритого доступу до публікацій вітчизняних та закордонних

   науковців у  сфері економіки;

– формування відкритого наукового простору взаємодії вчених, що здійснюють

   економічні   дослідження;

– сприяння розвитку економічної науки через поглиблення її теоретичних та

   прикладних  положень;

– підтримання молодих науковців, аспірантів та докторантів.

 

Тематичні розділи журналу:

1. Теоретичні проблеми розвитку національної економіки

2. Галузевий аспект розвитку національного господарства

3. Проблеми менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону

4. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання

5. Облік, контроль та аудит: теоретико-методологічний аспект


Facebook:  https://www.facebook.com/Проблеми-і-перспективи-економіки-та-управління-

         1726912017529159/

Випуски журналу
    Поточні:                             
  • №4 (20), 2019 (pdf | html)


Відвідувачів сьогодні: 30, Переглядів сьогодні: 82
Відвідувачів в цьому місяці: 113, Переглядів в цьому місяці: 325