РЕДКОЛЕГІЯ

     

          Головний редактор:

          Шкарлет С.М., доктор економічних наук, професор

 

          Заступники головного редактора:

          Бутко М.П., доктор економічних наук, професор

          Дерій Ж.В., доктор економічних наук, професор

          Ільчук В.П., доктор економічних наук, професор

          Маргасова В.Г., доктор економічних наук, професор

 

          Члени редакційної колегії:

          Вдовенко Н.М., доктор економічних наук, професор

          Газуда Л.М., доктор економічних наук, доцент

          Газуда М.В., доктор економічних наук, доцент

          Гоголь Т.А., доктор економічних наук, професор

          Гонта О.І., доктор економічних наук, професор

          Поліщук Є.А., доктор економічних наук, професор

          Сагайдак М.П., доктор економічних наук, професор

          Брітченко  І.Г.,  доктор економічних наук, професор,  Державний вищий навчальний заклад імені професора Станіслава Тарновського,                       м. Тарнобжег, Польща

          Гросу Вероніка, доктор економічних наук, професор, Сучавський університет ім. Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія

          Солюнюк Маріан, кандидат економічних наук, Сучавський університет ім. Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія

          Дубина М.В., кандидат економічних наук, доцент

 

          Відповідальний cекретар:    Дубина Максим Вікторович

          мобільний телефон: 0993763287

          e-mail:          maksim-32@ukr.net

                             mvdubyna@gmail.com 

          Facebook:    https://www.facebook.com/Проблеми-і-перспективи-економіки-та-управління-1726912017529159/

 

        Процедура рецензування та дотримання редакційної етики:

Усі статті, що подаються для публікації у науковому журналі «Проблеми і перспективи економіки  та управління», в обов’язковому порядку проходять процедуру рецензування.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

– професійний підбір рецензентів при розгляді наукових рукописів;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– об’єктивність та неупередженість при здійсненні наукового рецензування;

– конфіденційність результатів рецензування наукових рукописів;

– оперативність здійснення рецензування поданих наукових статей;

– недопущення наукового плагіату;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав.

Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Усі наукові рукописи в обов’язковому порядку проходять процедуру перевірки на наявність запозичень та існування плагіату.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

1. До рецензування допускаються наукові статті, які пройшли первинний технічний контроль на відповідність тематичній спрямованості наукового журналу та технічному оформленню рукопису встановленим вимогам.

2. За наявності серйозних зауважень до технічного оформлення поданої для розгляду наукової статті, вона може бути повернута автору(-ам) на доопрацювання.

3. При позитивному висновку щодо технічного оформлення статті, з рукопису видаляється вся інформація про автора (-ів) і стаття надсилається рецензенту.

4. Рецензент розглядає статтю й зобов’язаний протягом двох тижнів надати розгорнуту рецензію.

Критеріями для перевірки рецензентами наукового рукопису є:

-  оригінальність наукового дослідження;

-  ґрунтовне опрацювання наукової літератури у сфері дослідження;

-  використання статистичних та економетричних методів дослідження;

-  застосування методів візуалізації результатів дослідження;

-  розкриття змісту всіх основних рубрик статті;

-  правильність обґрунтування мети, завдань, висновків дослідження;

-  науковий стиль викладення результатів дослідження;

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

-  прийняти рукопис для публікації в науковому журналі;

- прийняти рукопис для публікації в науковому журналі з внесенням незначних правок  (технічних або наукових   за узгодженням з автором (-ами));

-  відправити наукову статтю на доопрацювання автору (-ам) із повторним рецензуванням;

- відхилити статтю без можливості повторного подання (особливо за умови виявлення наявності плагіату та

  значної кількості запозичень).

5. За необхідності доопрацювати статтю. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою автору(-ам).

6. Після доопрацювання статті і за потреби повторного рецензування її новий варіант знову надсилається рецензенту без інформації про авторів.

7. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

8. Після позитивного висновку рецензента, стаття приймається до друку і передається до редакційного відділу.

9. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції не менше трьох років.

10. Рецензуванню не підлягають наукові рукописи, які підготовлені членами редакційної колегії.