Архів випусків

Проблеми і перспективи економіки та управління
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки"