STRUCTURAL MODELS DEVELOPMENT TO IDENTIFY THE INFORMATION POTENTIAL MEASUREMENT

Author:

Shkarlet Serhii, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The purpose of the article is to study and identify the scientific basis of the structural models development to identify the information potential measurement. The authors studied the basic regulators of the information economy development on the results of development of management system of Ukrainian strategic potential formation, increasing and exploitation. The scientific principles of conceptual and analytical models of formation and restructuring of the information economy development management system in Ukraine are substantiated.

Key words:

structural model, information potential, information economy development management system

References:

  1. Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / О. М. Алимов, В. В. Микитенко // Продуктивні сили України / гол. ред. Б. М. Данилишин. – К. : Вид-во РВПС України НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151.

  2. Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу : колективна монографія : зб. наук. пр. / відп. ред. О. М. Алимов. – К. : НАН України, Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 148 с.

  3. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій : монографія / [В. М. Белінська, В. Г. Бурлака, І. О. Галиця та ін. ; відп. ред. Ю. В. Кіндзерський]. – К., 2007. – 407 с.

  4. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін : монографія / за заг. ред. І. А. Ігнатьєвої, В. В. Микитенко. – К. : Видавець Вишнемирський В. С., 2010. – 694 c.

  5. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : моно­графія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

  6. Ладонько Л. С. Методологічні засади побудови механізму управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості України системно-універсального типу / Л. С. Ладонько // Економіка Криму: науково-практичний журнал Академії економічних наук України. – Сімферополь : Вид-во ТНУ ім. В. Вернадського МОН України та Академії економічних наук України, 2013. – № 4 (45). – С. 53–60.

Download