METHODICAL APPROACHES TOWARD ECONOMIC ASSESSMENT OF THE LABOUR POTENTIAL

Author:

Butko Mykola, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Pepa Taras, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Nezhyvenko Alla, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article focuses on substantiating methods of economic evaluation of the labour potential with the application of existing approaches as well as identifying renewed methodological instruments. Reviewed and analyzed is the group of indicators which are advisable for usage in the course of the labour potential evaluation.

Key words:

labor potential, assessment of the labor potential, methods, methodology, system of indicators

References:

  1. Бондаренко В. М. Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання / В. М. Бондаренко. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 400 с.

  2. Бутко М. П. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці / М. П. Бутко, Б. М. Ворвинець // Регіональна економіка. – 2014. – № 4 (74). – С. 95–107.

  3. Дієсперов В. С. Фактори продуктивності праці / В. С. Дієсперов, Л. Ф. Кондратенко // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 46–53.

  4. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К., 2007. – 367 с.

  5. Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів / П. Матвієнко // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 26–35.

  6. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Б. Махсма. – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2009. – 188 с.

  7. Оникиенко В. В. Вопросы методологии и методы исследований трудовых ресурсов / В. В. Оникиенко. – К. : Наукова думка, 1978. – 183 с.

  8. Пирожков С. І. Демографічний і трудовий потенціал / С. І. Пирожков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 934 с.

  9. Сьомченко В. В. Методичні основи оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості / В. В. Сьомченко, А. В. Череп // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – № 4. – С. 76–84.

  10. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України / Л. В. Шаульська. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2005. – 502 с.

Download