INDICATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF СHERNIHIV REGION

Author:

Kholodnytska Alla, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In article provides a detailed analysis of population life quality of Chernihiv region in the context of key indicators for the EU methodology European Foundation for the Improvement of Living and Working.

Key words:

quality life of the population, indicators to assess the quality of life, health, employment, education, family, social life, housing, safety, environment, transport

References:

  1. Більше половини доходів українців йде на оплату «комуналки» – опитування Україна комунальна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jkg-portal.com.ua/ua.

  2. Боярчук Л. В. Забезпечення ефективного управління роботою служби зайнятості України в умовах невизначеності / Л. В. Боярчук, А. В. Холодницька // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2015. – Вип.162. – С. 107–113.

  3. Вимірювання якості життя в Україні : аналітична доповідь / Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, Л. С. Лісогор та ін. – К., 2013. – 48 с.

  4. Головне управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua/statdani.

  5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/dcz.gov.ua.

  6. Жеребин В. М. Индикаторы качества жизни населения / В. М. Жеребин // Вопросы статистики. – 2012. – № 3. – 88 с.

  7. Никифоренко В. Г. Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика : монографія / В. Г. Никифоренко. − Одеса, 2012. − 316 с.

  8. Офіційний сайт видання International Living [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://internationalliving.com/2010/12/ quality-of-life-2011/.

  9. Ратушняк Т. В. Моніторинг якості життя населення в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Ракушняк // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 10. – Режим доступу :http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=767.

Download