ENSURING FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Author:

Mykhailiuk Nataliіa, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In the article the problems financially stability agricultural enterprise. Agriculture firm attain high result use only qualitative marketing planning. The author developed a program of implementation of marketing activities in agricultural enterprises which is implemented by the respective algorithm.

Key words:

financially stability, marketing, implementation of marketing, planning, program, agricultural enterprise

References:

 1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс. – СПб. : Вільямс, 1998. – 1056 с.

 2. Колз Р. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Л. Колз Ричард, Н. Ул. Джозеф. – М. : Колос, 2000. – 508 с.

 3. Воскобійник Ю. П. Стратегічні напрями удосконалення маркетингу овочів та картоплі в Україні / Ю. П. Воскобійник // Агроінком. – 2013. – № 10–12. – С. 7–11.

 4. Гайдуцький П. І. Аграрний ринок: уроки і завдання / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 3–9.

 5. Калінчик М. В. Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції в Україні / М. В. Калінчик // Вісник ХНТУСГ. Серія: Економічні науки. – Х., 2014. – Вип. 149. – С. 11–16.

 6. Койдан Н. С. Кооперация – путь интеграции Украины в мировую экономику / Н. С. Койдан // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2013. – № 4 (70). – С. 75–83.

 7. Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 3–18.

 8. Онищенко О. М. Оцінка сучасного стану аграрних трансформацій в Україні / О. М. Онищенко // Вісник ХДАУ. – 2001. – № 5. – С. 52–57.

 9. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва / під ред. В. Г. Рижкова. – К. : ІАЕ, 1999. – 532 с.

 10. Соловйов І. О. Науково-практичні основи агромаркетингу : [навч. посіб.] / І. О. Соловйов, М. М. Степанова. – Херсон : Атлант, 2002. – 108 с.

 11. Юрчишин В. В. Науково-методологічні та організаційні основи розвитку системи управління аграрним сектором економіки / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2003. – № 1. –С. 17–25.

 12. Михайлюк Н. С. Сталий розвиток сільського господарства України / Н. С. Михайлюк, І. В. Михайлюк // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific paper : in 2 part. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovation in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – Р. 100–103.

Download