FACTORS OF INTERNAL REGION AGROFOOD MARKET DEVELOPMENT

Author:

Elenovskyy Vitaliy, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

In the article influence of basic endogenous factors on internal agrofood market of Ukraine development is analysed. As prognostication in the conditions of market must come true from the bottom up, attention is accented on research factors of demand for food. The necessity of the use multivariate approaches to assessing long-term effects of agricultural policy, their comparison with alternative options of the food market is reasonable. Three variants of prognosis of internal agrofood market development are offered: a 1) inertia; 2) innovative; 3) innovative in combination with effective stimulation of demand, development of competition environment, system of pricing and infrastructure of agrarian market.

Key words:

endogenous factors, agrоfood market, market conditions, market capacity, household, decile group, consumption, quality consumption

References:

 1. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Б. Й. Пасхавер, О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван та ін.] ; за ред. Б. Й. Пасхавера. – К. : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 432 с.

 2. Осташко Т. Екзогенні чинники розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку / Т. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 101–113.

 3. Охріменко І. Аналіз аграрного ринку на основі модельних підходів / І. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 29–32.

 4. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник – 2014 / відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 54 с.

 5. Кирилюк Є. М. Прогнозування кон’юнктури та параметрів ємності аграрного ринку в Україні / Є. М. Кирилюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2012. – С. 165–171.

 6. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. збірник. Ч. І / відп. за випуск І. Осипова. – К. : Держстат України, 2015. – 379 с.

 7. Черенько Л. Більше всього соціальних пільг в Україні отримують багаті громадяни [Електронний ресурс] / Л. Черенько. – Режим доступу : http://www.unian.net/print/521718.

 8. Кирилюк Є. М. Сучасні тенденції державного регулювання сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку в США / Є. М. Кирилюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 168–180.

 9. Кирилюк Є. М. Економічні передумови та вплив державного регулювання на реалізацію економічних інтересів суб’єктів аграрного ринку в Україні / Є. М. Кирилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 191–194.

 10. Кирилюк Є. М. Трансформація структури економічних відносин на аграрному ринку України [Електронний ресурс] / Є. М. Кирилюк, А. М. Прощаликіна // Ефективна економіка. – 2012. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

 11. Коваль Л. «Сонячний удар» по економіці: виживуть не всі [Електронний ресурс] / Л. Коваль, Н. Чорна. – Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/detail/136626.

 12. Іващенко О. Калахарі – український степ [Електронний ресурс] / О. Іващенко. – Режим доступу : http://dt.ua/ECOLOGY/kalahari_ukrayinskiy_step_klimatichni_zmini_nesut_realnu_nebezpeku_vtrati_dlya_zemlerobstva_108325.html.

 13. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

 14. Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 169–172.

Download