INTERNATIONAL GOLD AND FOREIGN EXCHANGE RESERVES IN THE CONTEXT OF FINANCIAL STABILITY OF COUNTRIES

Author:

Demchenko Maksym, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Author's position in relation to the direction of the central bank and the financial stability board in Ukraine, in order to achieve financial stability in the country. It is proved that the accumulation of a large volume international of gold and foreign exchange reserves it is one of the conditions to ensure financial stability in Ukraine. An author makes the analysis of gold and foreign exchange reserves of countries with the developed economy, and also countries with a market, which is formed and developing countries for period 1997-2014 in the article.

Key words:

financial stability, banking system, central bank, international of gold and foreign exchange reserves, of countries with the developed economy, countries with a market, which is formed and developing countries

References:

 1. Козюк В. В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблему забезпечення глобальної фінансової стабільності / В. В. Козюк // Вісник НБУ. − 2007. − № 4 (134). − С. 34–39.

 2. Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки / Я. В. Белінська, Д. С. Покришка, О. О. Молдован [та ін.]. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

 3. Пшик Б. І. Фінансова стабільність: сутність та особливості прояву / Б. І. Пшик // Вісник СевНТУ. Серія : Економіка і фінанси. − Севастополь, 2013. − Вип. 138/2013. – С. 91–96.

 4. Огонь Ц. Г. Домінанти фінансової стабільності в розвитку зобов’язань держави / Ц. Г. Огонь // Фінанси України. − 2008. − № 5. − С. 32–41.

 5. Каллаур П. В. Формирование системы мониторинга и оценки финансовой стабильности Республики Беларусь / П. В. Каллаур // Банкаускій веснік. − 2008. − № 6. − С. 4–8.

 6. Foot M. What is financial stability and how do we get it?/ M. Foot // Speech on Meeting of the Financial Services Authority and ACI (UK). − 2007. − 122 p.

 7. Петрик О. Якою має бути організаційна структура банківського нагляду в Україні? / О. Петрик // Вісник НБУ. − 2009. − № 11. − С. 3–7.

 8. Про Раду з фінансової стабільності [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24.03.2015 № 170/2015. − Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/170/2015.

 9. Демченко М. Ю. Глобальні золотовалютні резерви: сучасний стан та прогноз / М. Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка. – 2013. – № 3 (019). – С. 108–116.

 10. Демченко М. Ю. Міжнародні резерви в контексті змін валютної складової / М. Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка. – 2013. – № 4 (20). – С. 164–171.

 11. Статистика. Статистика зовнішнього сектору. Міжнародні резерви (за станом на кінець періоду, млн. дол. США) 2003–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. − Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693066.

 12. Національний банк України провів аукціон з продажу валюти [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23319438&cat_id=55838.

 13. Демченко М. Ю. Зовнішня заборгованість України: сучасна динаміка та перспективи / М. Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка. – 2012. – № 2 (014). – С. 171–176.

 14. Валютна структура офіційних золотовалютних резервів [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. − Режим доступу : http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf.

 15. Структура международных резервов отдельных стран по состоянию на 1 января 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. − Режим доступа : http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_str.htm.

Download