РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор:

Гунчак Н.В., Коледж Львівського університету бізнесу та права, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Узагальнено проблеми розвитку інтелектуального бізнесу в Україні та обґрунтовано ефективні напрями налагодження співпраці в системі інтеграції освіти, науки, бізнесу.

Ключові слова:

інтелектуальна творча діяльність, інтелектуальний продукт, інтелектуальний бізнес

Список використаних джерел:

  1. Інтелектуальне багатство держави в умовах її економічної кризи [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://pedpresa.com.ua/blog/109359-intelectyalne-bahatstvo-derzhavy-v-umovax-jiji-ekonomichnoji-kryzy.html.

  2. Бабій П. С. Соціальна відповідальність інтелектуального бізнесу[Електронний ресурс] / П. С. Бабій, С. В. Бабій.  Режим доступу : http://nauka.zinet.info/24/babiy.php.

  3. Досенко В. В Україні чимало вчених, які не відстають, а випереджають світову науку [Електронний ресурс]/ В. Досенко.  Режим доступу : http://reinvent.platform.ma/viktor-dosenko/.

  4. Натрошвілі С. Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компаній в постіндустріальній економіці / С. Г. Натрошвілі // Проблеми економіки. – 2012.  № 1. – C. 29.

  5. Кшиштоф Б. Матусяк. Академічне підприємництво та побудова нових взаємовідносин наука – економіка / Кшиштоф Б. Матусяк // Вступ до академічного підприємництва. – Лодзь; Познань; Львів: Сплайн, 2006. – 64 с.

  6. Константинов Г. Интеллектуальное предпринимательство, или Принципы обретения конкурентного преимущества в новой экономике [Электронный ресурс]/ Г. Константинов, С. Филонович. – Режим доступа :http://hbr-russia.ru/lichnaya-effektivnost/lichnye-kachestva/a9414/#.

  7. Інтернет-ресурс організації «Білоруський парк високих технологій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.park.by.

  8. Жарінова А. Г. Інтелектуальна власність – основа підйому економіки України в умовах світової економічної кризи / А. Г. Жарінова // Часопис Київського університету права. – 2008.– № 4. – С. 149–154.

  9. Закон і бізнес. Опубліковано Стратегію розвитку інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/98812-opublikovano_strategiyu_rozvitku_sferi_intelektualnoi_vlasno.html.

Завантажити