АНАЛІЗ СТАНУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор:

Коновал В.В., Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблеми розвитку галузі легкої промисловості України. Проаналізовано стан легкої промисловості в умовах економічної кризи. Сформовано основні фактори позитивного і негативного впливу на діяльність швейних підприємств України та запропоновано шляхи поліпшення становища підприємств легкої промисловості.

Ключові слова:

легка промисловість, розвиток, підприємство, потенціал, зростання обсягів

Список використаних джерел:

  1. Адвокатова Н. О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності підприємств / Н. О. Адвокатова //Економічні інновації. – 2011. – № 45. – С. 7–16.

  2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

  3. Гречан А. П.Інноваційний розвиток легкої промисловості України / А. П. Гречан. – К. : КНУТД, 2004. – 268 с.

  4. Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку: монографія /О. І. Волков та ін.; за ред. проф., чл.-кор. АПН України О. І. Волкова та проф., акад. Акад. екон. наук Ю. В. Гончарова. – К.: Знання, 2009. – 391 с.

  5. Науменко І.П. Легка промисловість України: шляхи підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності / І. П. Науменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 5. – С. 92–96.

  6. Носова Н.І. Стратегічні напрямки державної підтримки легкої промисловості України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі / Н. І. Носова, І. М. Сараєва //Економічні інновації. – 2010. – № 47. – С. 165–177.

  7. Тарасенко І. О.Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика: монографія / І. О. Тарасенко. – К.: КНУТД, 2010. – 390 с.

Завантажити