ПОДІЙНИЙ ТУРИЗМ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ МІСТА ЧЕРНІГОВА

Автор:

Атрощенко Б.Ф., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено сутність поняття «подійний туризм», під яким розуміється вид туризму, орієнтований на відвідування місцевості у певний час і пов’язаний з певною подією. Досліджено процес виникнення подійного туризму. Роз­глянуто класифікацію видів подійного туризму за тематикою та масштабом події, серед яких: громадські, мистецькі, спортивні, культурно-історичні, економічні, політичні та релігійні. Наведено приклади яскравих туристичних подій міста.

Ключові слова:

туризм, подійний туризм, туристичний потенціал, туристичний ресурс, туристична індустрія

Список використаних джерел:

  1. Александрова А. Ю.Экономика и территориальная организация международного туризма / А. Ю. Александрова. – М., 1996. – 105 с.

  2. Александрова А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. – М., 2001. – 464 с.

  3. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничныйи туристический бизнес / Ю. Ф. Волков. – Ростовн/Д: Фенікс, 2003. – 352 с.

  4. Экономика и организация туризма: международный туризм / под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчовой. – М.: КНОРУС, 2005. – 300 с.

  5. Парфіненко А. Ю.Туристичне країнознавство / А. Ю. Парфіненко. – Х., 2009. – 288 с.

  6. Сенин В. С. Организация международного туризма : учебник / В. С. Сенин. – М.: Финансыи статистика, 2003. – 400 с.

  7. Соколова М. В. История туризма / М. В. Соколова. – М.,2004. – 352 с.

Завантажити