ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ

Автор:

Прокопенко В.Ю., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітленопитання застосування приватизаційних інструментів у межах приватизаційних процесів у сфері нерухомості. Проаналізовано особливості, проблеми, наслідки приватизаційних процесів у сфері нерухомості, визначено негативні їх сторони. Дано оцінку застосування приватизаційних інструментів у сегментах житлової та комерційної нерухомості ринку нерухомості.

Ключові слова:

приватизаційні інструменти, нерухомість, житлова нерухомість, ринок нерухомості, приватизаційні процеси

Список використаних джерел:

  1. Прокопенко В. Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика: монографія / Валерія Юріївна Прокопенко. – Х:Контраст, 2012. – 416 с.

  2. Божанова В. Ю. Организационно-экономический механизм повышения доступности жилья для населения / В. Ю. Божанова. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – 392 с.

  3. Гриценко Е. А. Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии) / Е. А. Гриценко. – Х.: Бизнес-Информ, 2002. – 284 с.

  4. Raymond J. Struyk (ed.) Home Ownership and Housing Finance Policy in the Former Soviet Bloc: Costly Populism. – Washington, DC: Urban Institute, 2000. – 233 p.

  5. Швабій К. І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки і практики: монографія / К. І. Швабій. – Ірпінь: НУДПС України, 2009. – 296 с.

Завантажити