КАНАЛИ ОБЛІКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Автор:

Муравський В.В., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Бухгалтерський облік відноситься до систем, складові яких поєднанні інформаційними комунікаціями. Досліджено облікові комунікації на внутрішньосистемному, міжсистемному та зовнішньому рівні через виділення комунікаційних каналів передачі облікової інформації. З’ясовано механізм інтеграції управлінського та фінансового обліку, податкових та статистичних розрахунків на основі спільних внутрішньосистемних комунікаційних каналів. Виділено зовнішні комунікаційні канали через класифікацію користувачів облікової інформації. Досліджено комунікаційні зв’язки на етапі прийняття ефективних управлінських рішень. Розглянуто процес налагодження каналів «зворотного зв’язку» для ефективного управління діяльністю підприємства.

Ключові слова:

облік, комунікації, комунікаційні канали, інформаційнітехнології, управління

Список використаних джерел:

  1. Ермакова Н.А.Контрольно-информационные системы управленческого учета /Н. А. Ермакова. – М.: Экономистъ, 2005. – 296 с.

  2. Крючков В.Г. Теоретико-методологическое исследование современных моделей информационной учетно-налоговой системы и концепция коммуникационного взаимодействия ее элементов / В.Г. Крючков. – М.: Финпресс, 2009. – 112 с.

  3. Лаговська О.А. Морфологічний підхід до формалізації комунікаційних зв’язків системи бухгалтерського обліку/ О.А. Лаговська //Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – № 3(21),ч.2. – С.169–178.

  4. Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку: монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 152 с.

  5. Феденя А.К. Менеджмент: учеб.-метод. компл. / А.К. Феденя. – Минск, 2006. – 180 с.

Завантажити