ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор:

Пашніна А.О., Рівненський державний гуманітарний університет (вул. Пластова, 31, м. Рівне, 33000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасні трансформації в економіці, вимоги до регулювання господарської діяльності суб’єктів обумовлюють впровадження на підприємствах єдиної автоматизованої інформаційно-облікової системи. Використання в інформаційних технологіях методично гармонізованих показників бухгалтерського, податкового та управлінського обліку здатне підвищувати ефективність діяльності підприємства в умовах постіндустріального суспільства.Визначено завдання інформаційних систем, їх аналітико-інформаційне забезпечення. Наведено модель комплексної автоматизації процесів інтегрованої системи господарського обліку. Обґрунтовано, що інформаційні потреби та запити для кожного підприємства повинні бути задоволені за рахунок пошуку нових альтернативних варіантів управлінських рішень, на які значною мірою впливає взаємозв’язок облікової інформації та бізнес-процесів підприємства.Досліджено ринкову сегментацію користувачів ERP-систем, використання таких систем вітчизняними підприємствами. На основі дослідження сформовано переваги та недоліки основних конкурентних програмних продуктів.

Ключові слова:

інформаційні системи, інформаційні технології, господарський облік, автоматизація обліку, підсистеми обліку

Список використаних джерел:

 1. Глинских А. Мировой рынок ERP-систем [Электронный ресурс]/ А. Глинских // Jet Info информационный бюллетень. –2002. – № 2(105). – Режим доступа : http://www.jetinfo.ru/Sites/new/Uploads/2002_2.DF9C812FFBD9496BAE9694E27F2D9D1D.pdf.

 2. Левицька С.О. Інформаційна складова податкового менеджменту на мікрорівні в контексті сталого національного розвитку «Бізнес Інформ» / С. О. Левицька, О. О. Осадча // Бізнес Інформ. – 2014. –№ 5. – С.332–337.

 3. Николаева Т. Полный автомат. Обзор украинского рынка систем комплексной автоматизации предприятий [Электронный ресурс]/ Т. Николаева. – Режим доступа : http://www.business.ua/articles/ypravlenie_predpriyatiem/Polnyy_avtomat-30570/.

 4. Офіційний сайт фірми 1С[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://v8.1c.ru/buhv8/325.htm.

 5. Офіційний сайт фірми Парус[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.parus.ru.

 6. Офіційний сайт фірми Галактика [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.galaktika.ru/erp/buxgalterskij-i-nalogovyj-uchet.html.

 7. Про захист інформації в автоматизованих системах[Електронний ресурс]: Закон України від 05.07.94 р. № 81//94-ВР (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 8. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики : монографія/ М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260с.

 9. Стрибок бухгалтера на 8.0. Переваги переходу на «1С: Підприємство 8.0» // Дебет-Кредит. – 2006.–№ 9.

 10. Третяк Н.М. Автоматизація обліку підприємств агропромислового комплексу / Н. М. Третяк // Облік і фінанси АПК. –2005.  № 11. – С.116120.

 11. Albert H. Segars. Profiles of Strategic Information Systems Planning/ Albert H. Segars, Varun Grover // Information Systems Research. – Vol. 10. – No. 3, September 1999.–Р. 199–232.

 12. Keeble L. Community informatics: themes and issues / L. Keeble, B. Loader // Community Informatics: Shaping Computer-Mediated Social Relations. –New York, 2001.–Р. 263–283.

 13. Han J. Data Mining: Concepts and Techniques Second Edition / J. Han, M. Kamber.– University of Illinois at Urbana-Champaign, 2006. – 703p.

Завантажити