CУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор:

Зеленська Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Зеленський Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Алєшугіна Наталія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто доцільність застосування сучасних підходів, зокрема синергетичного, у дослідженні проблем продовольчої безпеки. Обґрунтовано переваги використання синергетичного підходу в умовах розвитку нелінійних, нестійких, нерівноважних, дисипативних систем, якими є сучасні економічні, у тому числі агропродовольчі системи. Наявність нерівноважних станів агропродовольчої системи є моментом її переходу до якісно нового стану, в якому вона може здобути більш високий рівень організації та продуктивності. Нерівновага дає змогу здійснювати вільний вибір варіанта перспективного розвитку системи з цілого спектра можливих напрямків. З огляду на це особливий акцент зроблено на важливості забезпечення якісного управлінського впливу на систему в точці біфуркації, де система продовольчого забезпечення може бути залучена як прогресивним, так і регресивним атрактором.

Ключові слова:

синергетичний підхід, біхевіористичний підхід, продовольча безпека, атрактор, точка біфуркації, дисипативні системи, управління системою

Список використаних джерел:

  1. Baranowski M. Scientific basis of socio-geographical study of rural depressed areas Ukraine:monograph / M.Baranowski. –Nizhin: Lysenko, 2009. – 396 p.

  2. Kapitsa S., Kurdyumov S., Malinetskii G. Synergetics and forecasts the future. – M., 1997.

  3. Myasnikov A.Synergistic effects in the modern economy: Introducing / A. Myasnikov. – M.: LENAND, 2011. – 160 p.

  4. Synergetics: Methodology effects: monograph / I. Yanul and others /Zhytomyr NationalAgroekological University. – Zhytomyr, 2012. – 623 p.

  5. Sugakov W. J. Basics of synergy. – K.: Oberegy, 2001. – 287 p.

  6. Haken H. Advanced Synergetics: Instability Hierarchies of Self-Organizing Systems and Devices. – New York: Springer-Verlag, 1993.

  7. Haken H. Information and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems, (3rd enlarged ed.). Springer, 2006. – 262 pages.

  8. Haken H. Synergetik. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – New York, 1982.

  9. Niemeier N. Organisatorischer Wandel aus der Sicht der Synergetik. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2000.

  10. Zhang V. B. Synergetic economics. Time and change in nonlinear economic theory. Springer-Verlag, 1999.

Завантажити