ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Базилюк А.В., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Хоменко Інна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто організаційно-економічні основи розвитку пасажирських перевезень, що дозволить консолідувати зусилля і координувати дії всіх учасників процесу пасажирських перевезень. За результатами дослідження визначено напрямки вдосконалення транспортної системи міста.

Ключові слова:

транспортна система, реформування, пасажирські перевезення

Список використаних джерел:

1. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире. Время действовать / Всемирная организация здравоохранения. – М. : Весь мир, 2009. – 298 с.

2. Кір’янов О.Ф. Cистема автоматизованого планування розвізних маршрутів / О. Ф. Кір’янов, А. О. Коробов, О. О. Мезенцев // Вісник КДПУ. – 2006. – № 5(40),ч. 1. – С. 94–97.

3. Козлов П.А. Оптимизация структуры транспортных потоков в динамике при приоритете потребителей / П. А. Козлов, С. П. Миловидов // Экономика и математические методы. – 1982. –Т. ХVIII, вып.3. – C. 521–531.

4.Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.] ; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.

5. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Е. М.Лобанов. – М.: Транспорт, 1988. – 264 с.

6. Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов: учебное пособие / Э. А. Сафронов. – М., 2005. – 272 с.

7. Транспортні технології в системах логістики / [М.Ф.Дмитриченко, П.Р. Левковець, А. М. Ткаченко та ін.]. – К.: Інформавтодор, 2007. – 676 с.

8. Шинкаренко В. Г. Управление конкурентностью предприятий / В. Г. Шинкаренко, А. С. Бондаренко. – X.: ХГАДУ, 2003. – 87с.

9. Шинкаренко В.Г. Управление результатами деятельности автотранспортных предприятий / В. Г. Шинкаренко, О. Н. Криворучко. – X.: ХГАДУ, 1999. – 312с.

Завантажити