ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор:

Андрієнко М.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано систему показників, що об’єктивно характеризує якість транспортного обслуговування, при цьому оцінювання якості може бути у натуральній та вартісній формах, а кількість показників змінюється залежно від масштабу дослідження. Визначено критерії, за якими доцільно визначати якість транспортного обслуговування на залізничному транспорті: співставлення витрат клієнтів та результатів, конкурентоспроможність транспортної продукції, економічний ефект. Крім цього,з’ясовано показники якості, які становлять «коло якості»: швидкість перевезень, збереженість, терміни доставки, екологічність, рівень безпеки, транспортної доступності тощо. Запропоновано завдання щодо перспективного розвитку сервісних послуг для вантажовласників на залізничному транспорті, що сприятимуть залученню додаткових клієнтів.

Ключові слова:

якість, перевезення, сервіс, обслуговування, результати, витрати

Список використаних джерел:

1.Абгафоров В. А.Организация контейнерных перевозок / В. А. Абгафоров, Л. Н. Матюшин // Железнодорожный транспорт. – 2000. – № 4. – С.18–21.

2.Абгафоров В. А.Транспортные услуги: стандарты и показатели / В. А. Абгафоров // Железнодорожный транспорт. – 1997. – № 3. – С.21–25.

3.Атласов В. Г. Транспортному обслуживанию – современный уровень / В. Г. Атласов // Железнодорожный транспорт. – 1996. – № 4.– С. 24–31.

4. Андрієнко М. М. Комплексність як критерій якості транспортного обслуговування вантажовласників / М. М. Андрієнко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: матеріали І наук.-практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2003. – С. 68.

5. Андрієнко М. М. Особливості функціонування ринку транспортних послуг / М. М. Андрієнко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: матеріали ІІ наук.-практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 68–69.

6.Андрієнко М. М. Сервісне обслуговування клієнтури – важливий чинник якості господарської діяльності транспортної фірми / М. М. Андрієнко // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали ІМіжнародної наук.-практ. конф. – Х. : УкрДАЗТ, 2004. – № 7. – С. 56.

7.Андрієнко М. М. Формування ринку транспортно-експедиторських послуг / М. М. Андрієнко // Економіка транспортного комплексу :зб. наук. пр. – 2003. – Вип. № 6. – С. 99–105.

8.Андрієнко М. М. Центр «Ліски» в системі комплексного транспортного обслуговування вантажовласників / М. М. Андрієнко // Зб. наук. праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». – 2003. – Вип. № 3. – С. 67–73.

9. Андрієнко М. М. Якість транспортних послуг – критерій ефективного обслуговування споживачів / М. М. Андрієнко // Вісник економіки і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – № 8. – С. 210–213.

10. Галабурда В. Г. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания / В. Г. Галабурда, Ю. И. Соколов // Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 5. – С. 60–64.

11Галабурда В. Г. Маркетинг на транспорте: чеб. пособие] / В. Г. Галабурда. – М.: МИИТ, 1992. – 108 с.

12. Довідник експедитора :у2 кн. Кн. 1 / за ред. Д. В. Зеркалова. – К.: Основа, 2002. – 624 с.

13. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах / под ред. Л. Б. Миротина. – М.: Юристъ, 2002. – 512 с.

14. Транспортная логистика / под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2002. – 512 с.

Завантажити