ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Деркач Анна Олегівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пчельнікова Катерина Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито роль інвестицій та інновацій у відтворенні підприємств, а також їхню економічну суть, зміст і взаємозв’язок. Проведено аналіз інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств України за 2005–2015 роки. Розглянуто структуру загального обсягу витрат промисловими підприємствами на інноваційну діяльність. Проаналізовано становище інноваційної діяльності за видами економічної діяльності в Україні. Запропоновано заходи щодо створення належних прогнозованих, прозорих умов для інвестиційної діяльності промислових підприємств. Виконано порівняльний аналіз статистичних даних промислових підприємств, що розробляли та впроваджували інновації. Досліджено основні проблеми активізації повноцінного розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств і визначено шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційна діяльність, промисловість, інноваційно-інвестиційна активність, впровадження інновацій, інноваційно-інвестиційний процес

Список використаних джерел:

1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

2. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/34837.html.

3. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ekonomikam.com/ecfin-1760.html.

4. Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/ kp_ed_u_2015.htm.

5. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u/ orp1215_u.htm.

6. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2015 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/ uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm.

7. Особливості інноваційно-інвестиційної політики в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Lobas.pdf.

8. Оцінка інноваційного розвитку в промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/9_87231.doc.htm.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)