ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ

Автор:

Iванова Тетяна Миколавна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Болуто Альона Олексіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто специфіку закономірностей трудової міграції робітників з України та визначено наслідки для соціально-економічного становища країни. Виявлено основні мотиви та чинники нелегальної трудової еміграції. Проаналізовано причини виїзду до країн, де найбільше зосереджена кількість українських емігрантів, з метою заробітчанства. Доведено необхідність ефективної міграційної політики та запропоновано заходи щодо її поліпшення.

Ключові слова:

зовнішня трудова міграція, трудовий мігрант, міграційна політика, інтелектуальна міграція, нелегальна трудова міграція

Список використаних джерел:

1. Про зовнішню трудову міграцію : Закон України від 05.11.2015 р. № 761-VIII (зі змінами та доповненнями).

2. Соснін О. В. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, О. Є. Постол. – К. : Центр навчальної літератури, 2015. – 556 с.

3. Чехович С. Б. Питання вдосконалення порядку нормативно-правового регулювання міграційних процесів в Україні / С. Б. Чехович // Державно-правова реформа в Україні : матеріали науково-практичної конференції (листопад 1997). – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. – С. 188–189.

4. Зовнішні трудові міграції населення України /за ред. Е. М. Лібанової, О. В. Позняка. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – 206 с.

5. Король Г. М. Проблеми сучасної міграційної політики в Україні / Г. М. Король // Вчені записки. – К., 2005. – Вип. 12. – С. 89–94.

6. Міграція як чинник розвитку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)