КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Мельник Олександр Григорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано актуальні проблеми процесу соціалізації осіб з обмеженими фізичними можливостями на ринку праці України. Виокремлено ключові ракурси розгляду цієї проблеми з позицій можливостей працевлаштування, умов праці, рівнів оплати праці, регіональних пропорцій. Проблему досліджено крізь призму поточних підходів до державного регулювання процесів трудової соціалізації інвалідів.

Ключові слова:

інваліди, трудова соціалізація, ринок праці, зайнятість, підприємства громадських організацій інвалідів, пільги в оподаткуванні

Список використаних джерел:

 1. Гаврюшенко Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні / Ганна Гаврюшенко // Соціальний захист. – 2005. – № 11. – С. 27–28.

 2. Дерев’янко С. Соціально-економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки / С. Дерев’янко // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 4. – С. 12–16.

 3. Заярнюк О. В. Діагностика мотивів зайнятості осіб з функціональними обмеженнями / О. В. Заярнюк // Сучасні економічні перспективи в умовах сталого розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2007) / відп. ред. О. М. Барно. – Кіровоград : Вид-во КФ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 2007. – С. 44–49.

 4. Заярнюк О. В. Оцінка практичної реалізації прав соціального захисту інвалідів в Україні / О. В. Заярнюк // Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта : материалы ІІМеждународной научно-практической конференции (3-5 ноября 2011 г., Симферополь). – Симферополь : Крымский институт бизнеса, 2011. – С. 50–54.

 5. Інформаційна довідка про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, що отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msp.gov.ua.

 6. Кір’ян Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності / Тетяна Кір’ян // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 13–19.

 7. Колєшня Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 7. – С. 20–24.

 8. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua.

 9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

 10. Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання / М. В. Семикіна ; відп. ред. В. В. Онікієнко. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2004. – 124 с.

 11. Соціальний захист населення України [Електронний ресурс] : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 124 с. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)