СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Автор:

Махненко Микола Миколайович, 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 4, кв. 47, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті з позиції сьогодення наданий погляд на економічний розвиток країн у минулому – в епоху, коли в Європі зміцнилася узагальнена економічна думка про сутність і життєздатність існування такої економічної категорії, як «економічний націоналізм». Розглянуто перші ознаки формування і практичного застосування розуміння «нація», «економічний націоналізм». Економічний націоналізм свого часу був актуальним у всіх європейських країнах, і він надавав проблемі підняття соціально-економічного і політичного рівня окремої держави новий поштовх. Зроблена спроба проаналізувати можливий варіант застосування «економічного націоналізму» при глобальній кризі як рушійну силу динамічного процесу до економічних змін.

Ключові слова:

економічна теорія, економічний націоналізм, єдність, нація, народ, протекціонізм, родина, суспільство

Список використаних джерел:

1. Андреев Б. Ф. Системный мир глобальной экономики. Исторический филогенез и космический онтогенез / Б. Ф. Андреев. – М. : Европа, 2012. – 528 с.

2. Енгоян А. П. Статьи национализм в условиях глобализации [Электронный ресурс] / А. П. Енгоян. – Режим доступа : http://studik.net/stati-nacionalizm-v-usloviyax-globalizacii.

3. Кормич Л. И. История Украины от древнейших времен и до XXI вв. Л. И. Кормич, В. В. Багацкий. – Днепропетровск, 2003.

4. Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: уровни, темпы и факторы экономического развития / В. А. Мельянцев // Восток. – 1991. – № 6. – С. 68.

5. Миронов Б. Н. Внутренний рынок России второй половины XVIII  первой половины XIX в. Б. Н. Миронов. – Л., 1981. – С. 382.

6. Мицик Ю. А. Історія України / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К. : Академія, 2003. – 365 с.

7. Тощенко Ж. Экономический национализм / Ж. Тощенко // Общество и экономика. – 2002. – № 1. – С. 114123.

8. Лист Ф. Национальная система политической экономии / Фридрих Лист ; [пер. с немецкого под редакцией, с его вступлением, примечаниями и биографическим очерком Ф. Листа]. – М. : Европа, 2005. – 452 с.

9. Фюре Ф. Постижение Французской революции / Ф. Фюре. – СПб., 1998. – С. 43.

10. Хобсбаум Э. Трансформация национализма (1870-1914) Э. Хобсбаум // Нации и национализм. – СПб.: Алетейя, 1998. – С. 118122.

11. Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе Э. Хобсбаум // Нации и национализм. – СПб. : Алетейя, 1998. – С. 332346.

12. Johnson H. Economic Nationalism in the New States // Smith A. and Hutchinson J. (eds.) Nationalism. – P. 239.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)