ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Автор:

Ільєнко Ростислава Василівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Козинець Юлія Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто особливості стимулювання персоналу на підприємствах Польщі та України. Досліджено основні складові та умови формування ефективної системи стимулювання. Обґрунтовано об’єктивну необхідність запровадження закордонного досвіду стимулювання персоналу на підприємствах Україні, які в подальшому забезпечать ефективну діяльність підприємства загалом.

Ключові слова:

персонал, стимулювання персоналу, стимули, мотивація, ефективність

Список використаних джерел:

  1. Шегда А. В. Менеджмент : учебник / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2014. – 645 с.

  2. Колот А. М. Стимулювання персоналу : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2012. – 337 с.

  3. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента : учебное пособие / Н. И. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2010. – 335 с.

  4. Кулініч І. О. Психологія управління : підручник / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2012. – 415 с.

  5. Шеклтон Р. Стимулювання – мінливий підхід / Р. Шеклтон // Персонал-Мікс. – 2011. – № 5. – 149 с.

  6. Клемин Т. Гнучкі системи винагороди персоналу за кордоном / Т. Клемин // Персонал-Мікс. – 2014. – № 1. – 175 с.

  7. Демко І. І. Зарубіжний досвід вдосконалення процесів формування та використання трудового потенціалу / І. І. Демко // Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. – 2013. – № 16. – С. 255–260.

Завантажити