МЕТАІНФОРМАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ПІДТРИМКИ КЛАСИФІКАТОРА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Автор:

Лумпова Тетяна Іванівна, самозайнята

Мова статті: англійська

Анотація:

Використання «великих даних» та сховищ даних в аналітичних дослідженнях вимагає перегляду підходів до формування метаінформаційного опису економічних показників для надання користувачам всеохоплюючої інформації щодо цих показників та можливості оцінки їхньої якості. У статті з погляду забезпечення якості даних визначено ієрархічну структуру та склад метаінформаційного середовища Класифікатора економічних показників, його основні функції та заходи з підготовки його створення, розглянуто склад основних інформаційних об’єктів для підтримки описів економічних показників, а також висвітлено окремі проблемні аспекти, які потрібно враховувати у процесі практичної реалізації. Запропонована у статті структура метаінформаційного середовища забезпечить формування всебічної інформації щодо даних для аналітичних досліджень та буде корисною при створенні репозитарію метаданих, сховища даних, інформаційного порталу.

Ключові слова:

«великі дані», класифікатор економічних показників, метаінформація, репозитарій метаданих, сховища даних, якість даних

Список використаних джерел:

  1. Generic Statistical Information Model (GSIM): Communication paper for a general statistical audience. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services (ECE/CES/2014/2): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Paris, 9–11 April 2014). – 37 p. – [Electronic resource]. – Access mode : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/ ECE_CES_ 2014_2-Generic_Statistical_Information_Model.pdf.

  2. Generic Statistical Information Model (GSIM): Specification (Version 1.1, December 2013) – 236 p. [Electronic resource]. – Access mode : http://www1.unece.org/stat/platform/download/ attachments/97356610/GSIM%20Specification%201__1.pdf?version=3&modificationDate=1388474373573&api=v2.

  3. Daniel W. Gillman. Terminologies and Standards [Electronic resource] / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop of the Modernisation Committee on Standards: International Collaboration for Standards-Based Modernisation (Geneva, Switzerland, 5 – 7 May, 2015). – 9 p. – Access mode : http://www1.unece.org/stat/platform/ download/attachments/112133421/Topic%20IV%20-%20United%20States%20of%20America%20-%20Paper.pdf?version=1&modificationDate=1430138677010&api=v2.

  4. Mauro Scanu, Cecilia Casagrande. GSIM and the Sistema Unitario dei Metadati: State of application of the standard / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop on Implementing Standards for Statistical Modernisation (Geneva, Switzerland, 21–23 September 2016). – 12 p. – [Electronic resource]. – Access mode:http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/120980906/Italy%20%20The%20Generic%20Statistical%20Information%20Model%20(GSIM)%20and%20the%20Sistema%20Unitario%20dei%20Metadati%20state%20of%20application%20of%20the%20standard.pdf?version=1&modificationDate=1469612609059&api=v2.

  5. Magnus Eriksson. The Register Utilisation Tool: A Practical implementation of GSIM as support in register-based research / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop on Implementing Standards for Statistical Modernisation (Geneva, Switzerland, 21 - 23 September 2016). – 11 p. – [Electronic resource]. – Access mode:http://www1.unece.org/stat/platform/display/ImpMod2016/Home.

  6. Stefan Berg, Klas Blomqvist, Eva Holm, Lars-Göran Lundell, Henrik Lundström, Thomas Nyberg and Jens Olofsson. Case Study: Use of GSIM – Statistics Sweden’s model for a Central Metadata Repository. / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop of the Modernisation Committee on Standards: International Collaboration for Standards-Based Modernisation (Geneva, Switzerland, 5 – 7 May, 2015). – 18 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/112133421/Topic%20II%20-%20Sweden %20-%20Paper.pdf?version=1&modificationDate=1430138197744&api=v2.

  7. Julija Kuti, Tina Šijanec. Harmonizing reference metadata in SURSWorking paper 2. / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop of the Modernisation Committee on Standards: International Collaboration for Standards-Based Modernisation (Geneva, Switzerland, 5 – 7 May, 2015).  14 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/112133421/Topic%20II%20%20Slovenia%20%20Paper.pdf?version=1&modificationDate=1430138170382&api=v2.

  8. ESS Handbook for Quality Reports. 2014 Edition. / Eurostat – 166 p. – [Electronic resource]. – Access mode://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6651706/KS-GQ-15-003-EN-N.pdf.

Завантажити