ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

Автор:

Рибчук Анатолій Васильович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна

Левківський Василь Миколайович, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Досліджено сучасні тенденції та перспективні напрямки залучення інвестиційних ресурсів до реалізації великомас­штабних інфраструктурних об’єктів. Проаналізовано різні форми інфраструктурних інвестицій, які вкладаються державою та приватним сектором, банківськими установами, пенсійними фондами і страховими компаніями.

Ключові слова:

міжнародна виробнича інфраструктура, інфраструктурні проекти, інфраструктурні інвестиції, інвестиційний потенціал, державно-приватне партнерство

Список використаних джерел:

1. Головаш Б. Е. Інвестиційний потенціал інтеграції України в Європейський Союз / Б. Е. Головаш // Наукові праці Полтавської ДАА. Серія: Економічні науки. – 2016. – Вип. 4, т. 2. – С. 94–99.

2. Годунова А. О. Инфраструктура России в контексте новых финансовых институтов [Электронный ресурс] / А. О. Годунова. – Режим доступа : http://sisupr.mrsu.ru/2016-1/PDF/Godunova_A_O_2016-1.pdf.

3. Кароян К. Е. Тенденции развития механизмов финансирования инфраструктурных проектов: особенности инвестиционных стратегий в различных странах / К. Е. Кароян // Проблемы рыночной экономики. – 2016.  № 4. – С. 28–34.

4. Кришталь Т. М. Теоретичні основи та особливості здійснення інвестиційної політики в інфраструктурній сфері регіону / Т. М. Кришталь // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2 вип. – Маріуполь, 2013. – Вип. 1, Т. 2. – С. 314–317.

5. Шевченко А. А. Источники и риски финансирования инфраструктуры / А. А. Шевченко // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2016. – Т8, № 6. – Режим доступа :http://naukovedenie.ru/PDF/153EVN616.pdf.

6. Global Infrastructure: How To Fill A $500 Billion Hole [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.standardandpoors.com/ratingsdirect.

7. IJ Global Project Finance and Infrastructure Journal [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ijglobal.com.

8. Infrastructure Financing Instruments and Incentives, OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/Infrastructure-Financing-Instruments-and-Incentives.pdf.

9. Infrastructure fundraising and deals first 1Q 2014 [Електронний ресурс] // Preqin. – Режим доступу : https://www.preqin.com/docs/reports/Q1-2015-Infrastructure-Factsheet.pdf.

10. OECD Development Cooperation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities. – Paris : OECD Publishing, 2016. – 316 р.

11. OECD Pooling of Institutional Investors Capital - Selected Case Studies in unlisted equity infrastructure. – Paris : OECD Publishing, 2014. – 64 р.

Завантажити