ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ БАЗИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор:

Жарій Ядвіга Вікентіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Досліджено депозитний портфель банківської системи України: визначено його місце у складі банківських ресурсів, розглянуто динаміку та структуру вкладів резидентів, здійснено порівняння ключових кількісних параметрів з країнами – членами ЄС, висвітлено проблеми залучення депозитних ресурсів. Проведено діагностику сучасного стану інвестиційної діяльності банківської системи України, проаналізовано її взаємозв’язок з обсягом та строковою структурою депозитного портфеля. Вивчено світовий досвід з мобілізації депозитних ресурсів та активізації інвестування банками, розроблено рекомендації його використання в Україні.

Ключові слова:

депозитний портфель, депозитні ресурси, інвестиційна діяльність банківської системи

Список використаних джерел:

1. Волкова Н. І. Удосконалення управління залученими депозитними ресурсами банку / Н. І. Волкова // Економіка і організація управління. – 2016. – № 1 (21).– С. 53–59.

2. Швець Ю. О. Проблеми залучення вкладів фізичних осіб комерційними банками України та шляхи їх вирішення / Ю. О. Швець, К. С. Цикало // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – Вип. 18. – С. 136–139.

3. Кошонько О. В. Тенденції розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах / О. В. Кошонько // Гроші, фінанси та кредит. – 2016. – № 3. – С. 399–405.

4. Аврамчук Л. А. Інноваційні підходи до залучення депозитів банками як основного джерела фінансування [Електронний ресурс] / Л. А. Аврамчук, І. С. Сьомка. – Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/view/274.

5. Гмиря В. П. Напрями вдосконалення депозитної політики банків України / В. П. Гмиря // Вісник ОМУ імені І. І. Мечникова. – 2014. – Вип. 5-6. – С. 103–106.

6. Patricia Wruuck. Deposit guarantee reform in Europe: A systemic perspective. – Printed by: HST Offsetdruck Schadt & Tetzlaff GbR, Dieburg. – December 19, 2014.

7. Suggested Citation: Wahrenburg, Mark; Kaffenberger, Bijan (2015) : Fragmentation in the european retail deposit market and implications for loan availability in european member states, White Paper Series, No. 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:hebis:30:3-391162.

8. Береславська О. І. Депозитні операції банків України: сучасний стан та напрями розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Береславська, В. А. Овсяник. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/ article/view/25073.

9. Стратегія розвитку банківської системи 2016–2020: «Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kneu.edu.ua/userfiles/ Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf.

10. Показники банківської системи станом на 01.01.2011 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84853.

11. Показники банківської системи станом на 01.01.2012 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=87472.

12. Показники банківської системи станом на 01.01.2013 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=359492.

13. Показники банківської системи станом на 01.01.2014 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=5802143.

14. Показники банківської системи станом на 01.01.2015 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=13771481.

15. Показники фінансової діяльності банків України станом на 01.01.2016 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.

16. Показники фінансової діяльності банків України станом на 01.01.2017 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.

17. Aggregated balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem : December 2016 [Електронний ресурс] / ECB. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/escb/html/table.en.html?id=JDF_BSI_MFI_BALANCE_SHEET.

18. Огляд банківського сектору. Лютий 2017 [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43633516.

19. Структура капітальних інвестицій в Україні за джерелами фінансування [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2015/ibd/kindj/infin_u/infin02_15_u.htm.

20. Банківські ресурси [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124577.

21. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002–2016 роках [Електронний ресурс] / Держслужба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

22. Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

23. Румянцев А. Private banking – эксклюзив для миллионеров / А. Румянцев // Финансовый директор. – 2006. – № 5. – С. 75–80.

Завантажити