ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Зеленський Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ковінько Дарія Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Педоренко Дар’я Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто ключові теоретичні основи венчурного фінансування. Проаналізовано ринок венчурного інвестування в Україні, досліджено основні проблеми і негативні чинники, які стримують розвиток венчурного фінансування та запропоновані шляхи їх вирішення. У процесі дослідження вітчизняного ринку венчурного інвестування були окреслені його тенденції за останні роки. Визначено характерні особливості та недоліки венчурного фінансування. Досліджено структуру активів венчурних фондів та відзначено, що більша їх частина спрямована не на високотехнологічні розробки.

Ключові слова:

інновації, венчур, венчурний фонд, венчурне фінансування, інститути спільного інвестування, компанії з управління активами

Список використаних джерел:

  1. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2013/5.pdf.

  2. Ковалишин П. В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України : монографія / П. В. Ковалишин. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 302 с.

  3. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство : учебное пособие / В. Г. Медынский, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРАМ, 1997.  240 с.

  4. Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди) [Електронний ресурс] : Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2299-14.

  5. Савченко В. Ф. Проблеми венчурного інвестування в Україні / В. Ф. Савченко, Д. В. Шатирко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – № 2 (18). – С. 7–13.

  6. Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua.

  7. Ульяницька О. В. Особливості фінансування підприємництва бізнес-янголами / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. − 2009. – № 7 (97). – С. 155–160.

Завантажити