ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор:

Пілевич Дмитро Станіславович, Національний університет ДФС України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201. Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті проведено пізнання теоретичної сутності інформаційної інфраструктури та визначено її роль у розвитку економічних систем. Зокрема, cпочатку проаналізовано наукові підходи до пізнання сутності категорії «інфраструктура», детальний аналіз яких дозволив сформувати авторську позицію щодо змісту окресленої категорії. Враховуючи отримані результати дослідження, у статті детально розглянуто природа інформаційної інфраструктури, визначено її базові компоненти. Для ідентифікації її сутності було використано системний метод дослідження. Також описані особливості функціонування інформаційної інфраструктури у різних економічних системах, розглянуто види інформації, що виникають у їх межах. Ідентифіковано та описано базові компоненти зазначеного типу інфраструктури і загалом визначені особливості її впливу на функціонування економічних систем.

Ключові слова:

інфраструктура, інформаційна інфраструктура, економічна система, економічні відносини, ендогенна інформація, екзогенна інформація

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)