ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Шпак Наталія Андріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті на основі узагальнення теоретичних досліджень сучасних науковців щодо ролі людського чинника в економіці автором проаналізовано стан та перспективи розвитку людського капіталу в агарному секторі економіки. Наведено причини, які негативно впливають на рівень формування і розвитку людського капіталу. Охарактеризовано особливості формування людського капіталу в сільській місцевості. Проаналізовано демографію в Україні, досліджено коефіцієнт природного приросту населення, охарактеризовано вплив освіти на розвиток інформаційної економіки, розглянуто рівень зайнятості сільського населення.

Ключові слова:

людський капітал, демографія, освіта, зайнятість сільського населення, технології, розвиток, інформаційна економіка

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)