ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Автор:

Мельников Олександр Валерійович, ДННУ «Академія фінансового управління» (б-р Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна).

Котляревський Ярослав Вікторович, ДННУ «Академія фінансового управління» (б-р Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна).

Штангрет Андрій Михайлович, Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Спираючись на відомі тлумачення поняття «сталий розвиток», основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» і фактичний стан вітчизняної інформаційної сфери сформовано теоретико-методологічні засади забезпечення її сталого розвитку. Дано визначення інформаційної сфери, окреслено інтереси громадян, суспільства та держави, з’ясовані завдання суб’єктів та об’єктів управління, розкрито суть інституційного механізму державного регулювання інформаційною сферою, обґрунтовано сукупність основних принципів та перелік стратегічних завдань забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери.

Ключові слова:

інформаційна сфера, сталий розвиток, інформація, принципи, інформаційна безпека

Завантажити