СИСТЕМА СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Ковшун Наталія Едуардівна, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтована необхідність використання інтеграційного підходу до створення і запровадження у практику концепції формування в Україні системи сталого водокористування, яка б передбачала всебічне розширення, поглиблення та інтенсифікацію процесів освоєння водних ресурсів, збалансованості функціонування водогосподарського виробництва та раціоналізацію водокористування. Визначено специфічні особливості водних ресурсів, які мають визначальне значення для розвитку національної економіки. Водне господарство розглядається як відкрита система, що включає такі підсистем: ресурсну, виробничу та споживчу. Для ефективного управління національним господарством пропонується враховувати, що фактична наявність водних ресурсів, можливих для використання в межах соціально-економічної системи України на конкретний момент часу (перша система), визначається в межах другої підсистеми, яка дуже тісно пов’язана з першою та призначена для створення необхідних умов використання водного фонду. Встановлено, що третя підсистема враховує специфіку водокористувачів, а галузева структура водокористування є замикаючою в загальній системі водного господарства та забезпечує раціональне використання й охорону водних ресурсів. У результаті проведеного дослідження визначено місце і роль системи сталого водокористування як складової національної економіки.

Ключові слова:

водне господарство, водокористування, національна економіка, ресурсне забезпечення, водні ресурси

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)