ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор:

Нижник Олег Вікторович, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню конкурентоспроможності підприємств машинобудування в умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Виявлено основні чинники, що впливають на забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а також ті, що стримують її розвиток. Досліджено основні проблеми повільного розвитку машинобудування України та причини незадовільного впровадження технологічних процесів на виробництві. За результатами дослідження сформовано перелік заходів з метою забезпечення стабільного розвитку підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності.

Ключові слова:

конкурентоспроможність, машинобудівна галузь, продукція, чинники забезпечення, конкурентні переваги

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)