ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ БАГАТОРІВНЕВОГО ПІДХОДУ

Автор:

Никифорович Олександр Євгенійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Успішне впровадження інновацій вимагає принципово нових методологій у порівнянні з тими, що нині застосовуються в українській енергетичній політиці. Для цього, крім суто технічних рішень, необхідно забезпечити відповідні зміни у соціумі: соціальні, правові, політичні тощо. Еволюція природи суспільства і технології повинні бути також прийняті до уваги. Але для вдалого впровадження нових технологій треба ретельно оцінювати інвестиційні проекти, в яких вони використовуються. У статті розглянуто основні показники оцінки інвестиційних проектів, з комплексним урахуванням яких можна оцінити успішність того чи іншого проекту.

Ключові слова:

інвестування, інвестиційний проект, інвестиції, енергетична політика, інновації

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)