СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОСИЛЕННЯ

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Долгополов Михайло Григорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Оцінена сучасна українська політика державної підтримки малого бізнесу, її вплив на якісні та кількісні показники діяльності підприємців. Визначено недоліки деяких елементів механізму стимулювання, надано пропозиції щодо його вдосконалення. Проаналізовано механізм оцінки державних програм та запропоновано додаткові індикатори його ефективності.

Ключові слова:

ефективність державних програм, державна підтримка, ринкова інфраструктура, мале під­приємництво, малий бізнес

Завантажити