ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСНОВНИХ ТИПІВ ФІНАНСОВОЇ ДОВІРИ У МЕЖАХ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено особливості формування та функціонування фінансової довіри у межах ринку фінансових послуг. Також розглянуто типи цього явища, що на сьогодні вже функціонують у середовищі фінансових відносин між різними економічними суб’єктами. Загалом всі види фінансової довіри були систематизовані та класифіковані, а в їх системі виділено такі класифікуючі ознаки: залежно від центру продукування довірчих відносин; залежно від типу споживача фінансової послуги; залежно від типу виробника фінансової послуги; залежно від природи фінансової послуги; залежно від типу фінансового посередника, на який направлено довірчі відносини; залежно від масштабу об’єкта, на який спрямована довіра; залежно від масштабу об’єктів, між якими виникають довірчі відносини; залежно від виду валюти фінансової послуги. Обґрунтована доцільність виділення окреслених ознак, описані відповідні їм типи фінансової довіри.

Ключові слова:

довіра, фінансові відносини, фінансова система, фінансова довіра, ринок фінансових послуг

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)