ТРАНСФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Автор:

Жарій Ядвіга Вікентіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті виконано комплексне дослідження структури активних операцій банківських установ України та здійснено аналіз кредитування як напрямку інвестиційної діяльності банків. Розглянуто обсяги кредитування закордонними банківськими системами нефінансових корпорацій та виявлено базисні аспекти соціально-економічного розвитку країн ЄС. Досліджено структуру корпоративного кредитного портфеля банківської системи України та виявлено, що банки іноземних банківських груп відіграють провідну роль у кредитуванні підприємств України. Проаналізовано активи банків з державною часткою, які перевищують активи банків іноземних банківських груп та здебільшого мають активи, що не сприяють розвитку реальних секторів економіки країни. Запропоновано шляхи трансформування банківської системи України на прикладах інших країн світу.

Ключові слова:

інвестиційна діяльність банківської системи, корпоративний кредитний портфель, трансфор­мування банківської системи

Завантажити