ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ

Автор:

Тарасенко Артем Валерійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Литвин Світлана Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дубина Петро Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу як окремої фінансової послуги, розглянуто питання історичного його зародження. Також було ідентифіковано та деталізовано передумови становлення факторингу, визначено його сутність, що було реалізовано через пізнання наявних підходів до визначення природи цієї послуги, які були розподілені на дві групи. У роботі систематизовано завдання факторингу та проаналізовано існуючі наукові концепції до розуміння його функцій, сформульовано авторську позицію щодо їх ідентифікації, розкрито сутність таких функцій.

Ключові слова:

кредит, факторинг, фінансова послуга, фактор, дебіторська заборгованість, ринок фінансових послуг

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)