ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Автор:

Тарасенко Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено наукове дослідження з метою ідентифікації сутності категорії «депозитна поведінка домогосподарства». Зокрема пізнання цієї категорії реалізовано через синтез наукових концепцій тлумачення таких дефініцій, як «депозит» та «поведінка». Для цього було проаналізовано інші трактування цих категорій та обґрунтовано авторське бачення щодо визначення їх природи.

Ключові слова:

депозит, депозитна операція, депозитна установа, поведінка, економічний суб’єкт, депозитна поведінка, домогосподарство, депозитна поведінка домогосподарства

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)