ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Автор:

Жаворонок Артур Віталійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено основні наукові підходи до трактування дефініцій «послуга», «банківська послуга», «нетрадиційна банківська послуга», оскільки в українському законодавстві термін «банківські послуги» взагалі не використовується, а спостерігається підміна поняття «банківська послуга» поняттям «банківська операція», що поглиблює складність розуміння їх сутності. Запропоновано авторське визначення сутності зазначених термінів, з’ясовано характерні ознаки нетрадиційної банківської послуги через ідентифікацію класичних послуг та віднесення всіх інших до нетрадиційних. Також визначено найбільш поширені нетрадиційні банківські послуги та обґрунтовано переваги їхнього використання.

Ключові слова:

операція, послуга, банк, банківська операція, банківський продукт, банківська послуга. нетрадиційна банківська послуга

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)