КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено комплексне теоретико-методологічне дослідження концептуальних основ фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва реального сектору економіки. Досліджено сутність поняття «фінансове забезпечення» та подано авторське визначення. Розкрито систему принципів системи фінансового забезпечення, що дозволило визначити сутність та зміст механізму фінансового забезпечення, який представлено як сукупність методів, прийомів, інструментів та важелів. Визначено перелік методів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства, які можна застосовувати з урахуванням їх особливостей для забезпечення успішного розвитку підприємства.

Ключові слова:

реальний сектор економіки, фінансове забезпечення, система фінансового забезпечення, механізм фінансового забезпечення, складові механізму фінансового забезпечення, методи фінансового забезпечення

Завантажити