УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ «ДЕБЕТ ПЛЮС»)

Автор:

Сарапіна Ольга Андріївна, Херсонський національний технічний університет,(вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна)

Пінчук Тетяна Анатоліївна, Херсонський національний технічний університет,(вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна)

Петриченко Анна Вікторівна, Херсонський національний технічний університет,(вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті вивчено особливості впровадження інформаційних систем у бюджетних установах та розробка пропозицій і висновків щодо напрямів подальшого вдосконалення. Автоматизація обліку дає можливість отримання швидкої та достовірної інформації. Застосування комп’ютерних технологій під час проведення контролю забезпечує економію часу на одноманітних прийомах порівняння інформації, що дозволяє зменшити обробку даних вручну, дає можливість зберігати та використовувати отримані дані. На внутрішньому ринку програмного забезпечення пропонується значна кількість бухгалтерських програм, але найбільш ефективним буде використання системи управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс», бо вона є самодостатньою, розробленою в Україні, тому максимально пристосованою для роботи державних та бюджетних підприємств в умовах постійної зміни законодавчого поля.

Ключові слова:

бюджетна установа, інформаційні системи, програма, конфігурація, система

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)