КРИТЕРІЇ ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БОРЖНИКА

Автор:

Іванова Людмила Борисівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена питанням бухгалтерського обліку безнадійної дебіторської заборгованості. Актуальність цієї теми полягає у збереженні тенденції уповільнення обороту оборотних засобів, суттєву питому вагу в яких займає поточна дебіторська заборгованість, строк якої сплинув, що погіршує фінансовий стан підприємств та їх контрагентів. Заслуговує на увагу розгляд облікових проблем сумнівної та безнадійної заборгованості для підприємств, діяльність яких відбувається у процедурах банкрутства, коли інкасація дебіторської заборгованості є вагомим джерелом збільшення їх платоспроможності. Постає питання у визначенні критеріїв (ознак) щодо визнання безнадійної дебіторської заборгованості, її погашенні, тобто виключення з активів підприємства, що сприяє підвищенню достовірності його фінансової звітності. Зміни у законодавчих актах, насамперед нормах Податкового кодексу України, де визначені ознаки безнадійної заборгованості, обумовили їх дослідження. В роботі коротко розкрито основні елементи методології погашення безнадійної заборгованості на основі професійних Положень бухгалтерського обліку. Стисла характеристика ознак безнадійності у стандартах бухгалтерського обліку суттєво доповнюється у нормах Податкового кодексу України. В роботі зроблено огляд основних змін щодо критеріїв безнадійності, що передбачається викласти більш детально у наступній публікації автора.

Ключові слова:

облік, норми, банкрутство, безнадійна дебіторська заборгованість, ознаки, списання

Завантажити