ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ УЧАСНИКІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Онищенко Віктор Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті описані порівняльні характеристики бухгалтерського обліку спільної діяльності в Україні (тобто «спільної діяльності за договором простого товариства без створення юридичної особи»). Спільна діяльність за договором простого товариства в Україні не є окремою юридичною особою, але є окремою особою для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування. Досліджені головні регулятивні нормативно-правові акти. До них належать П(С)БО 12 та Методичні рекомендації зі складання фінзвітності учасників спільної діяльності без створення юридичної особи. Стаття має порівняння підходів до складання балансу учасників спільної діяльності без створення юридичної особи в Україні (пропорційна консолідація) з МСФЗ 11. Розглянуто алгоритм складання фінансової звітності учасників спільної діяльності без створення юридичної особи в Україні. Зроблено висновок про необхідність гармонізації підходів до складання балансу учасників спільної діяльності без створення юридичної особи в Україні з вимогами МСФЗ.

Ключові слова:

спільна діяльність, просте товариство, пропорційна консолідація, окрема особа в обліку, спільний контроль, консолідована фінансова звітність, баланс

Завантажити