ОГЛЯД ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В МЕЖАХ СОТ

Автор:

Яковченко Вікторія Сергіївна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто механізм огляду торговельної політики, передбачений Додатком 3 до Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Визначено основні цілі та переваги огляду торговельної політики країн-членів СОТ. Проаналізовано практичні аспекти організації огляду торговельної політики. Окреслено особливості впровадження механізму огляду торговельної політики в країнах, що розвиваються.

Ключові слова:

огляд торговельної політики, Світова організація торгівлі, транспарентність, секретаріат, звіт

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)