ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Автор:

Грущинська Наталя Миколаївна, Дипломатична академія України при МЗС України, м. Київ, Україна

Присяжнюк Юрій Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Коперніка, 3, м. Львів, 79000, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено теоретичний аналіз інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та ролі у цих процесах економічної дипломатії, а саме антикризова дипломатична функція, спрямована на забезпечення національної безпеки. Відзначено, що роль держави, як і раніше, залишається суттєвою, проте кількість акторів на «дипломатичній арені» збільшується і розподіл сил між ними та набір інструментів змінюються. У сучасних умовах межа між зовнішньою і внутрішньою політикою поступово зникає, деякі внутрішні проблеми, зокрема економічного характеру, окремих країн можуть бути успішно вирішені на рівні міжнародної співпраці. Досліджено зовнішню політику держави за межами політичних кордонів, весь комплекс рішень і дій держави, що відносяться до зовнішньої сфери її діяльності. Зазначено, що у розпорядженні держави знаходяться інструменти і методи, за допомогою яких вона реалізує свої зовнішньополітичні завдання. Виокремлено проблеми сучасності, а також процеси глобалізації, з одного боку, та інтеграції національних економік у світове господарство – з іншого, що зумовлює економізацію зовнішньої політики. Так, економізація зовнішньої політики обумовлена такими факторами: зростання обсягів світової економіки та глобалізація (збільшення кількості економічних операцій транскордонного та наднаціонального характеру); загострення проблем глобального характеру (продовольча безпека, зміни у кліматі, загрози для навколишнього середовища, епідемії, міжнародний тероризм тощо). Доведено, що вирішення цих проблем потребує консолідації міжнародних зусиль та ресурсів; появи на міжнародній арені таких акторів, як ТНК, громадські організації тощо, та їх вплив на зовнішню та внутрішню політику держав; процес міжнародної регіональної інтеграції та створення регіональних економічних інтеграційних об’єднань.

Ключові слова:

державне регулювання, економічна дипломатія, національна безпека, зовнішньоекономічна діяльність

Завантажити