ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дітковська Марина Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Стаття присвячена аналізу розвитку соціально-економічних систем у контексті запровадження та удосконалення електронного урядування. Розглянуто теоретичні основи електронного урядування, рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, стан електронного урядування в Україні. Проведено аналіз мережевої готовності країни та драйверів, необхідних для розвитку цифрових технологій. Запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем на основі електронного уряду.

Ключові слова:

інформаційне суспільство, електронне урядування, електронний уряд, мережева готовність, інформаційні системи, телекомунікаційні системи, соціально-економічні системи, інструменти електронного урядування

Завантажити