РИНОК ПРАЦІ І ЗОВНІШНІ ТРУДОВІ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор:

Зеленська Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Алєшугіна Наталія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті порушено проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні, наслідком яких стала втрата нашою державою найбільш активних, високоосвічених та висококваліфікованих спеціалістів. У масштабах світової економіки Україна і далі виступає постачальником безцінного людського капіталу для найбільш високорозвинених країн світу, втрачаючи, таким чином, потужний потенціал свого власного зростання. Проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку ринку праці України в розрізі окремих економічних показників, здійснено їх порівняння з аналогічними даними держав-членів ЄС, з використанням статистичних даних визначено головні причини зовнішньої трудової міграції українців та розроблено практичні рекомендації щодо розв’язання окреслених проблем із використанням досвіду держав-членів ЄС.

Ключові слова:

ринок праці, економічно активне населення, безробіття, заробітна плата, нематеріальне стимулювання працюючих, зовнішня трудова міграція

Завантажити