РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ ПРОДУКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Ющенко Надія Леонідівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті здійснені міждержавні порівняння, проаналізовані матеріали проведеного в Чернігівському регіоні України репрезентативного анкетного опитування громадян працездатного віку, узагальнені оцінки експертів та наведені перспективні напрями зростання продуктивності праці, що є визначальними для динаміки ВВП, дієвим засобом послаблення інфляції, забезпечуватимуть збільшення купівельної спроможності населення і реалізацію заходів, спрямованих на соціальний розвиток і зростання рівня життя населення України.

Ключові слова:

багатофункціональна, гнучка, мобільна робоча сила, ефективність, людський капітал, продуктивність праці

Завантажити